Aconcagua - dane GPS


Aconcagua - Vacas Valley - False Polish Glacier Route
=====================================================

Grid	Lat/Lon hddd°mm.mmm' Datum	WGS 84

Name			Position		Altitude
--------------------------------------------------------
Punta de Vacas		S32 50.873 W69 46.670	2362 m
Rest Stop 1		S32 49.319 W69 46.892	2440 m
Rest Stop 2		S32 47.617 W69 47.500	2650 m
Rest Stop 3		S32 46.114 W69 47.928	2746 m
Pampa de Lenas		S32 45.117 W69 48.452	2856 m

Rest Stop 4		S32 43.908 W69 48.746	2892 m
Rest Stop 5		S32 41.911 W69 49.621	3110 m
Rest Stop 6		S32 39.622 W69 50.362	3200 m
Casa de Piedra		S32 37.893 W69 50.329	3243 m

Rest Stop 7		S32 38.143 W69 51.696	3423 m
Rest Stop 8		S32 38.337 W69 52.371	3599 m
Rest Stop 9		S32 38.351 W69 53.929	3805 m
Plaza Argentina	 	S32 38.754 W69 56.664	4192 m

Camp 1			S32 38.264 W69 58.571	4940 m
Camp 2			S32 38.459 W69 59.958	5836 m
Camp 3			S32 38.640 W70 00.885	6166 m

Aconcagua Summit	S32 39.187 W70 00.721	6962 m

-------------------------------------------------------

Name			Distance
--------------------------------
Punta de Vacas		0 m
Rest Stop 1		2.90 km
Rest Stop 2		6.20 km
Rest Stop 3		9.07 km
Pampa de Lenas		11.1 km

Rest Stop 4		13.4 km
Rest Stop 5		17.3 km
Rest Stop 6		21.7 km
Casa de Piedra		24.9 km

Rest Stop 7		27.1 km
Rest Stop 8		28.2 km
Rest Stop 9		30.7 km
Plaza Argentina		35.0 km

Camp 1			38.1 km
Camp 2			40.3 km
Camp 3			41.8 km

Aconcagua Summit	42.9 km
-------------------------------

Uwaga! Odległości podane są w lini prostej między punktami. W rzeczywistości są one większe.


Copyright © 2005-2007 7summits.pl All rights reserved.